close
Desgavell racional
D’amagat del Parlament de Catalunya, un decret llei del Govern publicat el 23 de maig imposa el control de les rendes dels lloguers d’habitatges en els futurs contractes d’arrendament situats a les àrees que siguin declarades de “mercat tens”: les rendes pactades no podran superar en més d’un 10% el preu de referència dels lloguers a la zona, un preu de referència que algun dia (per determinar) establirà laconselleria competent. El decret, un desgavell econòmic i regulatori, és políticament racional, però no provocarà una pluja de pisos de lloguer a Barcelona.Seguir leyendo.Source link : https://cat.elpais.com/cat/2019/05/28/opinion/1559058486_487053.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Author : Pablo Salvador Coderch

Publish date : 2019-05-28 16:02:08

Copyright for syndicated content belongs to the linked Source.

Tags : El País

The author News2