close
Un judici esgotador
El judici del procés és un judici extraordinari i transcendental per moltes raons. Per als juristes, és extraordinari per la seva complexitat jurídica. És més que discutible, jurídicament, l’apreciació d’una violència suficient i planificada com a instrument essencial per assolir la secessió. És problemàtica, processalment, la pragmàtica fragmentació en sumaris diferents per perseguir una única presumpta rebel·lió, en contra del mandat de la Llei d’enjudiciament criminal (“cada delicte donarà lloc a la formació d’una única causa”).Seguir leyendo.Source link : https://cat.elpais.com/cat/2019/03/28/opinion/1553784155_679930.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Author : José María Mena

Publish date : 2019-03-28 19:11:08

Copyright for syndicated content belongs to the linked Source.

Tags : El País

The author News2