close
El País

El Govern pretén que tots els locals contribueixin a la promoció comercial

El Govern pretén que tots els locals contribueixin a la promoció comercial
El Govern sembla que ha trobat una fórmula per impulsar les denominades àrees de promoció econòmica urbana (APEU), entitats reivindicades històricament des del comerç i el desenvolupament de les quals fa tres lustres que està encallat a la Generalitat. El Departament d’Empresa n’ha iniciat la tramitació i pretén que tots els propietaris de locals comercials que estiguin dins d’una APEU, estiguin en ús o buides, estiguin obligats a pagar una quota econòmica per finançar les activitats que impulsi. Aquestes àrees podran demanar als seus ajuntaments que millorin la seguretat o la neteja, sempre que assumeixin la despesa extra, tal com dicta la Llei d’Hisendes Locals. Es descarta que assumeixin potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat, com en el cas de la seguretat privada.Seguir leyendo.Source link : https://cat.elpais.com/cat/2019/03/24/economia/1553449470_842637.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Author : Dani Cordero

Publish date : 2019-03-24 22:56:36

Copyright for syndicated content belongs to the linked Source.

Tags : El País

The author News2